אפשר להציע לך שקית מתכלה עם זה?

כידוע, חקיקה, ובמיוחד חקיקה פלילית, צריכה להיות ברורה.

רגע לפני חופשת הקיץ בכנסת, עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק.

ונאמר בה, בין היתר, כך:

3. (א) השר, לאחר התייעצות עם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, יקבע מפרט לשקיות פלסטיק, לשקיות רב פעמיות ולשקיות מתכלות, שבו ייקבעו, בין היתר, תכונות החומרים, הממדים והאיכות של שקיות כאמור (בחוק זה – המפרט).
(ב) לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ימכור ולא ישווק שקיות פלסטיק, שקיות רב-פעמיות ושקיות מתכלות, אלא אם כן מתקיימות בהן הוראות המפרט.

4. (א) בעל בית עסק המציע לצרכן בתחומו שקיות פלסטיק, שקיות רב־פעמיות או שקיות מתכלות, יגבה מהצרכן, וצרכן ישלם בעת קבלת שקית כאמור, מחיר שאינו נמוך מעלותה של השקית שבעל בית העסק מספק לצרכן; מחיר השקית יצוין בנפרד בקבלה או בחשבון הקנייה הנמסרים לצרכן.
(ב) בעל בית עסק המציע לצרכן לרכוש בתחומו שקיות, יציע לו לרכוש שקיות רב־פעמיות או שקיות מתכלות.

עד כאן, נגיד שבסדר. אבל הסעיף שבא מייד אחר כך ממש מבלבל אותי:

5. הוראות סעיף 3 ו-4 לא יחולו על יצרן, על יבואן או על בית עסק המייצר, מייבא או מציע לצרכן שקיות כמפורט להלן:
(1) שקיות פלסטיק ללא ידיות המשמשות לעטיפה ולאריזה של מזון טרי או מזון יבש הנמכר בתפזורת, בתנאים שקבע השר;
(2) שקיות רב פעמיות;
(3) שקיות מתכלות.

כלומר, אם מישהו מייצר או מייבא שקיות רב פעמיות או שקיות מתכלות, לפי סעיף 3(ב)  הוא חייב לעשות זאת בהתאם למפרט. אלא אם הוא מייצר או מייבא שקיות רב פעמיות או שקיות מתכלות, כי אז הוא פטור לפי סעיף 5.

בנוסף, אם מישהו מציע ללקוחותיו שקיות רב פעמיות או שקיות מתכלות, לפי סעיף 4(א) הוא חייב לגבות עבורן תשלום ובנפרד. אלא אם הוא מציע ללקוחותיו שקיות רב פעמיות או שקיות מתכלות, כי אז הוא פטור לפי סעיף 5.

רק אני רואה את הבעיה הלוגית כאן?