הערכים הדתיים של ירושלים

בימים האחרונים אני עורך רפורמה מקיפה בגרידר שלי, אשר הוזנח בשנים האחרונות ועדכוניו העלו אבק ועשבים שוטים. אני מקווה שכמה פוסטים שנמצאים בקנה יגיעו בקרוב לידי מימוש, אבל בינתיים לא יכולתי להתאפק מלחלוק את ההצעה הבאה פרי יוזמתו של חבר הכנסת אריה ביבי מקדימה, שנוסח זהה לה מסתבר כבר הונח על שולחן הכנסת בעבר ע"י חברי כנסת אחרים מש"ס. יש לקוות שגם הפעם ההצעה לא תגיע רחוק.

מדובר בהצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון – מניעת פגיעה בערכים דתיים), המבקשת להוסיף לחוק היסוד הקיים את הסעיף החדש והמרנין הבא:

3א. רשות הפועלת על פי דין תביא בכלל שיקוליה מניעת פגיעה בערכים דתיים המשותפים ליהדות, לאיסלאם ולנצרות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כך:

בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל ניתן מעמד מיוחד לירושלים כעיר עם צביון מיוחד לשלוש הדתות, יהודים, מוסלמים ונוצרים. מאחר ובשנים האחרונות נוצר מצב מאוד עדין בו מיעוט קטן מנסה לפגוע בצביון זה ובסמל שמסמלת ירושלים כעיר קדושה לשלוש הדתות, ישנו צורך דחוף לקבוע בחוק כי רשות הפועלת על פי דין תהיה רשאית לדון ולמנוע את הפגיעה בערכים דתיים המשותפים ליהדות, לאיסלאם ולנצרות.

נוסח ההצעה וההסבר לא מפרט מיהו בדיוק אותו "מיעוט קטן", וכמובן שגם לא מה יקרה במצב בו ערך אחד יתנגש בערך אחר (אז בית המשפט העליון ייכנס לתמונה, והוא כידוע חביב במיוחד על אנשי ש"ס).

אני הייתי מחליף לה את השם ל"הצעת חוק סיכול מצעד הגאווה".